ΈΓΓΡΑΦΟ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κικίλια

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Κωτσιόπουλο Ιωάννη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης και 2ης ΥΠΕ

 

Αρ. Πρ.:1358/22/4/2020

Θέμα: Σύσταση Οργανισμού & Επίδομα θέσεως ευθύνης – Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας – Επέκταση της αδείας  Ν. 4600/2019

Με το παρόν έγγραφο επισημαίνουμε την ανάγκη σύστασης και εφαρμογής Οργανισμού στις Υγειονομικές Περιφέρειες και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σας υπενθυμίζουμε ότι  στις ΥΠΕ και στις δομές τις Π.Φ.Υ. λόγω μη ύπαρξης Οργανισμού δεν υφίστανται θέσεις προϊσταμένων, κατόπιν αυτού ζητάμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ζητάμε την άρση της αδικίας για τη μη καταβολή επιδόματος θέσεως ευθύνης στους νοσηλευτές, οι οποίοι εν τοις πράγμασι ασκούν  καθήκοντα προϊσταμένων. Η μη καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένων, παραβιάζει προδήλως την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ζητάμε ρύθμιση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε οι εργαζόμενοι που εκτελούν καθήκοντα προϊστάμενου, λόγω έλλειψης Οργανισμού στις Υγειονομικές Περιφέρειες, στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών, στα Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία,  Το.Μ.Υ να λάβουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης προϊσταμένου, καθώς και την δημιουργία θέσης προϊστάμενου στα  εργαστήρια των Κέντρων Υγείας.

Ζητάμε την αποκατάσταση της αδικίας του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους επισκέπτες υγείας οι οποίοι δεν το λαμβάνουν, ενώ το λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι επισκέπτες υγείας στα Νοσοκομεία, και στις Το.Μ.Υ.

Ζητάμε, επίσης την επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους οδοντοτεχνίτες και στους φυσικοθεραπευτές. Ήδη σας έχουμε καταθέσει εκθέσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που  αποδεικνύουν   γιατί τα προαναφερθέντα   επαγγέλματα πρέπει  να λάβουν το  εν λόγω επίδομα καθώς και οι εργοθεραπευτές,  λογοθεραπευτές και όλοι όσοι το δικαιούνται. Πάγιο αίτημα είναι η ένταξη των κλάδων των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Ζητάμε την επέκταση της ειδικής άδειας του Ν. 4600/2019 (10 ημερών) στο υγειονομικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας 24ώρης λειτουργίας ώστε να αποκατασταθεί η αδικία.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ