Σύσταση Οργανισμού & Επίδομα θέσεως ευθύνης – Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας – Επέκταση της αδείας  Ν. 4600/2019 – Ειδικό μισθολόγιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κικίλια

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Κωτσιόπουλο Ιωάννη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  ΚΑΙ 2ης  ΥΠΕ

Αρ. Πρ. 1435/4/6/2020

 

Θέμα: Σύσταση Οργανισμού & Επίδομα θέσεως ευθύνης – Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας – Επέκταση της αδείας  Ν. 4600/2019 – Ειδικό μισθολόγιο

 

Με το παρόν έγγραφο επισημαίνουμε την ανάγκη σύστασης και εφαρμογής Οργανισμού στις Υγειονομικές Περιφέρειες και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σας υπενθυμίζουμε ότι  στις ΥΠΕ και στις δομές τις Π.Φ.Υ. λόγω μη ύπαρξης Οργανισμού δεν υφίστανται θέσεις προϊσταμένων, κατόπιν αυτού ζητάμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ζητάμε την άρση της αδικίας για τη μη καταβολή επιδόματος θέσεως ευθύνης στους εργαζόμενους, οι οποίοι εν τοις πράγμασι ασκούν  καθήκοντα προϊσταμένων. Η μη καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένων, παραβιάζει προδήλως την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένωνΖητάμε ρύθμιση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε οι εργαζόμενοι που εκτελούν καθήκοντα προϊστάμενου σε όλα τα τμήματα (επιστημονικά υπεύθυνοι, προϊστάμενοι νοσηλευτικής υπηρεσίας, υπεύθυνος εργαστηρίου, συντονιστής, προϊστάμενος γραμματείας και λοιπών τμημάτων)  λόγω έλλειψης Οργανισμού στις Υγειονομικές Περιφέρειες, στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών, στα Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία,  Το.Μ.Υ να λάβουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης προϊσταμένου, όπως επίσης και την δημιουργία θέσης προϊστάμενου στα  εργαστήρια των Κέντρων Υγείας, στις Υγειονομικές Γραμματείες και σε όλα τα τμήματα.

Ζητάμε την αποκατάσταση της αδικίας του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους επισκέπτες υγείας οι οποίοι δεν το λαμβάνουν, ενώ το λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι επισκέπτες υγείας στα Νοσοκομεία, και στις Το.Μ.Υ.

Ζητάμε, επίσης την επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους οδοντοτεχνίτες και στους φυσικοθεραπευτές. Ήδη σας έχουμε καταθέσει εκθέσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που  αποδεικνύουν   γιατί τα προαναφερθέντα   επαγγέλματα πρέπει  να λάβουν το  εν λόγω επίδομα, όπως επίσης και οι εργοθεραπευτές,  λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί – παιχνιοθεραπευτες,  διοικητικοί υπάλληλοι και όλοι όσοι το δικαιούνται.

Ζητάμε την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και καμία απολύτως περικοπή.

Πάγιο αίτημα είναι η ένταξη των κλάδων των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2011 όπως ορίζεται για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους χωρίς καμία μισθολογική επιβάρυνση.

Ζητάμε την επέκταση της ειδικής άδειας του Ν. 4600/2019 (10 ημερών) στο υγειονομικό προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων (νοσηλευτικό, τραυματιοφορείς, επισκέπτες-τριες Υγείας, Μαίες–τες  και λοιπό προσωπικό),  που δεν την λαμβάνουν στα Κέντρα Υγείας 24ώρης λειτουργίας ώστε να αποκατασταθεί η αδικία , επίσης και στους εργαζόμενους στα φυσικοθεραπευτήρια.

Ζητάμε ειδικό μισθολόγιο για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Υγείας  – ΤΟΜΥ – Περιφερειακά Ιατρεία-Τοπικά Ιατρεία  και τις Κεντρικές Υπηρεσίες των ΥΠΕ.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ