ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή σας στον Σύλλογο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή της ακόλουθης αίτησης.
Παρακαλούμε συμπληρώστε και υπογράψτε την ακόλουθη αίτηση.

Η υποβολή της γίνεται καθημερινά 9:00-14:00 στα γραφεία του συλλόγου μας, Μακεδονίας 8.