Καταβολή Υπερωριών  –  Σαββάτου –  Κυριακής – Αργιών των εργαζομένων στα Κέντρα Covid-19 και υπερωρίες στα Εμβολιαστικά Κέντρα της 1ης ΥΠε

Προς: Διοίκηση 1ης  ΥΠΕ Διοικητή κ. Παναγιώτη Στάθη Υποδιοικήτρια κα Νταβώνη Γιαννούλα              Υποδιοικήτρια κα Οικονόμου Μαρία Διεύθυνση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠε, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 11 Ιουνίου 2021,  αποφάσισε την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ