Διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο με Αρ. Πρ. 1905/5-3-2021  περί συμμετοχής Μαιών- Μαιευτών στον εμβολιασμό έναντι του Covid 19»

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΕΣ   1ης    & 2ης  ΥΠε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ης και 2ης ΥΠε Κοιν: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρ. Πρ. 1899/3/3/2021 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κικίλια ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ