Το Διοικητικό Συμβούλιο  πραγματοποίησε συνάντηση, μετά από επανειλημμένες άκαρπες προσπάθειες,  με τον Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ κ. Πάιδα Ιωάννη και τον...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ