ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Παράταση της ισχύος  της άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση   14556/448/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1208/Β/7-4-2020,  παρατάθηκε μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Για να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 14556/448/2020 πατήστε εδώ: Κοινή Υπουργική Απόφαση 14556

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Για να διαβάσετε την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, φύλλο 75,  30 Μαρτίου 2020,  και συγκεκριμένα το άρθρο τέταρτο, που αναφέρεται  στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  πατήστε εδώ: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Για να διαβάσετε τις διευκρινήσεις για την έγκριση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης,  πατήστε εδώ: ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Για να διαβάσετε τις  πιο πρόσφατες οδηγίες κατευθύνσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την 1η ΥΠΕ, πατήστε εδώ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Για να διαβάσετε διευκρινήσεις από την 1η ΥΠΕ σχετικά με την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε υπαλλήλους των οποίων οι σύζυγοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, πατήστε εδώ: AΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΥΠΕ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ