Στις 26-02-2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί της αναστολής των κανονικών αδειών. Ειδικότερα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ