Διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο με Αρ. Πρ. 1905/5-3-2021  περί συμμετοχής Μαιών- Μαιευτών στον εμβολιασμό έναντι του Covid 19»

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΕΣ   1ης    & 2ης  ΥΠε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ης και 2ης ΥΠε Κοιν: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠΕ, ενημερώνει τα μέλη του, ότι το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών της  2ης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ