Στήριξη και ανάπτυξη του Κέντρου Διάγνωσης Ιατρικής Εργασίας(ΚΔΙΕ)

Aρ. Πρ. 1845

Αθήνα,   8/2/2021

 

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κικίλια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ: κα Ζωή Ράπτη

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο

   ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Μάριο Θεμιστοκλέους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: κ. Κωστή Χατζηδάκη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  1ης   

Κοιν:  ΓΣΕΕ – Εργατικά Κέντρα

 

Θέμα: « Στήριξη και ανάπτυξη του Κέντρου Διάγνωσης Ιατρικής Εργασίας(ΚΔΙΕ)»

 

Όπως ήδη γνωρίζετε η Ιατρική της Εργασίας στον Δημόσιο Τομέα καλύπτεται αποκλειστικά από το Κέντρο Διάγνωσης και Ιατρικής της Εργασίας,   μετά την κατάργηση του Ινστιτούτου Νοσημάτων Θώρακος. Είναι ίσως  η μοναδική Δημόσια Μονάδα που ασχολείται με την διάγνωση, έρευνα, καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών,  και την επίβλεψη της υγείας των ασφαλισμένων σε σχέση με την επαγγελματική τους απασχόληση.

Το ΚΔΙΕ διαθέτει ιατρεία με ιατρούς εργασίας, πνευμονολόγους,  καρδιολόγους, και εργαστήρια  βιοχημείας – τοξικολογίας .

Στην ευθύνη του ΚΔΙΕ είναι η δημιουργία ιατρικού φακέλου των πρωτοεισερχόμενων περιστατικών για σύνταξη αναπηρίας,  από κοινή ή επαγγελματική νόσο,  από το Λεκανοπέδιο Αττικής και από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων, στις υποχρεώσεις των εργοδοτών είναι η παραπομπή σε ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο των εργαζομένων που απορρέει από την φύσης εργασίας τους συνάμα με την υπόδειξη του ιατρού  εργασίας.

Με την ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΟΞ7Μ-ΦΛΛ με θέμα: «Είσπραξη αμοιβών από τον ΕΟΠΥΥ για ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις των εργαζόμενων οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς για την υγεία τους παράγοντες». Ρυθμίστηκε η διαδικασία παραπομπής  προς  εξέταση εργαζομένων.

  • Ζητάμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Υγειονομικές Περιφέρειες και με τους εκλεγμένους συναδέλφους της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Συλλόγου μας, την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την σύναψη διαγωνισμών για αντιδραστήρια καθώς και την αναβάθμιση του κτιρίου.
  • Ζητάμε επίσης την στελέχωση του ΚΔΙΕ με ιατρικό, εργαστηριακό και υγειονομικό προσωπικό και την ανάπτυξή του.
  • Ζητάμε την άμεση ανταπόκριση το ταχύτερο δυνατό, για την ανάπτυξη του ΚΔΙΕ που είναι το μοναδικό Κέντρο στην Ελλάδα που πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις όπως π.χ. για  μολυβδίαση, δηλητηρίαση από υδράργυρο,  άνθρακα, νόσο των δυτών κτλ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ