ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διοίκηση 1ης ΥΠΕ

Διοικητή Παναγιώτη Στάθη 1ης ΥΠΕ

Υποδιοικήτρια κα Νταβώνη Γιαννούλα 1ης ΥΠΕ     

Υποδιοικήτρια κα Οικονόμου Μαρία 1ης ΥΠΕ

 Διοίκηση 2ης ΥΠΕ

Διοικητή   κ. Xρήστου Ροϊλού 2η ΥΠΕ

Υποδιοικητή κ. Αλεβίζου Περικλή 2ης ΥΠΕ

 Αρ. Πρ. 1313/26/3/2020                                                                     

 

 Θέμα : Μέτρα ατομικής προστασίας

Η κάλυψη όλου του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Διοικήσεων των ΥΠΕ με μέτρα ατομικής προστασίας είναι  επιβεβλημένη και απαραίτητη. Πράγματι, η αδιάκοπη παροχή του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητές τους με ασφάλεια. Έχουμε διαπιστώσει ελλείψεις σε μέτρα ατομικής προστασίας τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους. Θα θέλαμε το νωρίτερο δυνατό να αποκατασταθούν αυτές οι ελλείψεις, τόσο για την ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας όσο και για την δραστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κορωνοϊού  covid-19. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να μεριμνήσουν οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ