ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής

Ιατρική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα: ” O ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή της Υγείας Ευάλωτων Ομάδων”

Μία μελέτη του Καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής  κου Γιάννη Τούντα

Για να διαβάσετε την μελέτη, πατήστε εδώ:O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ