ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

  1. Το εδ. γ΄ της παρ. 5 του αρθρ. 153 του Ν. 4472/2017 ορίζει: «αν ο λειτουργός ή υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.». Σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου, δικαιούχος της καταβολής του συνόλου των αποδοχών είναι ο «λειτουργός ή υπάλληλος», χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.
  2. Η παρ. 2 του αρθρ. 7 του Ν. 4558/2018 ορίζει: «επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ».
  3. Ορθώς η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ έπραξε και απέστειλε την από 23.10.2018 και με αρ. πρωτ. 828 επιστολή, με την οποία ζήτησε η ευνοϊκή ρύθμιση της παρ. 2 του αρθρ. 7 του Ν. 4558/2018 να επεκταθεί στο σύνολο των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και να μην περιοριστεί σ’ εκείνους του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ».
  4. Ο αν. Υπουργός Παύλος Πολάκης, με οδηγία προς όλες τις Δ.Υ.ΠΕ της χώρας, στηριζόμενος στο εδ. γ΄ παρ. 5 του άρθρ. 153 Ν. 4472/2017, τις κάλεσε να μεριμνήσουν, για να αποδοθούν στους υπαλλήλους, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, από νοσοκομεία το σύνολο των παρακρατηθέντων αποδοχών τους, που δεν τους έχουν ήδη αποδοθεί, από τα νοσοκομεία που μετατάχτηκαν. Το ίδιο ισχύει και σε όποια άλλη περίπτωση διαθεσιμότητας κι’ όχι μόνο από νοσοκομεία – αυτή είναι η έννοια της φράσης «το προαναφερθέν ισχύει και στην περίπτωση όπου οι παρακρατήσεις αυτές έγιναν για το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της διαθεσιμότητας και της ολοκλήρωσης της μετάταξης».
  5. Οι εργαζόμενοι στα Κ.Υ., συνολικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν ανάλογο δικαίωμα. Αυτό, εκτός από την υπόδειξη του Αναπληρωτή Υπουργού, που δεν είναι, βεβαία, νόμος, επιτάσσει η συνταγματική επιταγή της αρχής του κοινωνικού κράτους (αρθρ. 25 του Συντάγματος), μαζί με τις επιμέρους αρχές που διέπουν τη δράση και λειτουργία της διοίκησης, ανάμεσα στις οποίες είναι η αρχή της αναλογίας, της ισότητας απέναντι στο νόμο. Συνεπώς, και οι εργαζόμενοι στα Κ.Υ., ως υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με έργο που έχουν αναλάβει και επιτελούν στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), δικαιούνται τις αποδοχές που τους περικόπηκαν, εντασσόμενοι στο καθεστώς της διαθεσιμότητας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ