ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20.9.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20.9.2019

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου με τους Πολιτικούς Φορείς της χώρας,  συναντήθηκε  με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 στις 16:00, με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Φ.Υ.

Ο Σύλλογος μας έθεσε τις βασικές προϋποθέσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας:

 • Επαρκής Χρηματοδότηση προκειμένου να λειτουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα Π.Φ.Υ.
 • Δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους.
 • Οργανισμός, οργανόγραμμα ανά ΥΠΕ και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Διατήρηση ίδιων εργασιακών σχέσεων και μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού και ΟΑΕΔ.
 • Καμία περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επέκταση του και σε άλλες ειδικότητες όπως οδοντοτεχνίτες, επισκέπτες υγείας, φυσικοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και σε όσους άλλους το δικαιούνται.
 • Απρόσκοπτη προμήθεια με υλικά και αντιδραστήρια.
 • Μηχανογράφηση LIS σε όλα τα εργαστήρια και τα Κέντρα Υγείας
 • Οδοντοτεχνικά μηχανήματα – Σύμβαση.
 • Ανάπτυξη των Κεντρικών Εργαστηρίων στην 1η και 2η ΥΠΕ καθώς και των εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας.
 • Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής σε κτήρια, ιατρικά μηχανήματα όπως παραδείγματος χάρη ακτινολογικά, μικροβιολογικά κ.α.
 • Αποκατάσταση της αδικίας για την 10ήμερη άδεια.
 • Στελέχωση των δομών υγείας (προσλήψεις με ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό και λοιπό προσωπικό).
 • Ενίσχυση των Κεντρικών Υγειονομικών Υπηρεσιών.
 • Οδοιπορικά για όσους επαγγελματίες παρέχουν υπηρεσίες εκτός Κέντρου Υγείας, στην κοινότητα (π.χ. φυσικοθεραπευτές, νοσηλεία κατ’ οίκον, δράσεις με προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοινότητα).
 • Διατήρηση και ενίσχυση όλων των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.
 • Να δοθεί έμφαση στις Το.Μ.Υ , αξιοποίηση και ανάπτυξη των δομών.
 • Ενίσχυση της Π.Φ.Υ. ώστε να πραγματοποιηθεί αποσυμφόρηση των Δημοσίων Νοσοκομείων.
 • Όχι στις μετακινήσεις στα Νοσοκομεία.
 • Ενίσχυση της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όλων των εργαζομένων.
 • Ορθή αξιοποίηση των εργαζομένων ανά κλάδο και ειδικότητα στην Π.Φ.Υ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και ο Γενικός Γραμματέας υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας και θα δεχτεί προτάσεις για την Π.Φ.Υ. προς συζήτηση και διαβούλευση για όλα τα θέματα που μας αφορούν.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ο Σύλλογος μας με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προς όφελος των εργαζομένων και των χρηστών υγείας.

Θέλουμε και ζητούμε ένα ισχυρό και βιώσιμο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, απαιτούμε οι πολίτες της χώρας μας να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην υγεία και στη ζωή.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ