ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30.9.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30.9.2019
  1. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαίωμα έχουν να καταστούν μέλη δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (άρθρο 7 παρ.2 Ν. 1264/1982). Δεν υποχρεώνονται.
  2. Η συνδικαλιστική μας οργάνωση είναι νέα. Δεν προήλθε από τροποποίηση καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή κάποιου άλλου Ταμείου. Ιδρύθηκε και μαζικοποιήθηκε από τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των 1ης και 2ης ΥΠε. Αφέθηκε στον αυριανό ιστορικό του συνδικαλιστικού κινήματος η αναζήτηση των λόγων που προκάλεσαν την πολυδιάσπαση.
  3. Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δεν είναι αυτοσκοπός. Ούτε η τριτοβάθμια. Yπάρχουν για να λειτουργούν και να συντονίζουν τη δράση των μελών των πρωτοβάθμιων οργανώσεων. Αναμφίβολα, ουδείς δύναται να υποκαταστήσει την πρωτοβάθμια οργάνωση, επειδή μόνο αυτή, δια του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει την καθημερινότητα κι’ έτσι την αμεσότητα για ο,τι γίνεται ή παραλείπεται να γίνει.
  4. Δεν παραγνωρίζουμε ότι μπορεί η δευτεροβάθμια οργάνωση, αν δεν έχει μετατραπεί σε μηχανισμό, να συνεισφέρει στο συνδικαλιστικό πεδίο. Δυστυχώς, υπάρχει συσσωρευμένη αρνητική πείρα. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, πάντως, στις 20.06.2019 κατέληξε σε ψήφισμα, με αποδέκτη την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υποβλήθηκε με το 867/27.06.2019 έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Ακολούθησε και δεύτερο έγγραφο, το 888/12.07.2019, με το οποίο ζητήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας.
  5. Η Ομοσπονδία, με το 215/26.08.2019 έγγραφο της, απέκρουσε, στην ουσία, το ψήφισμα της Γ.Σ. του Συλλόγου μας. Καταχώρησε σε αυτό (το έγγραφό της) τα εξής:

Αθήνα, 26/08/3029

Αρ. Πρωτ.: 215

Προς:

Σύλλογο Εργαζομένων 1ης & 2ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

 

Σε απάντηση του από 27.06.2019 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι, κατά το άρθρο 4 του Καταστατικού μας, αυτό δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις έγκυρης αίτησης εγγραφής πρωτοβάθμιου σωματείου στην Ομοσπονδία μας, ώστε να εξεταστεί στην ουσία και να τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους αιρέσεις, προθεσμίες και προϋποθέσεις.

Για το Δ.Σ.

της Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.

Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γεν. Γραμματέας

Βιτωράτος Λεωνίδας                                                                       Τσιρίγκα Ιωάννα

 

  1. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η Ομοσπονδία, έχοντας ως μέλος της διασπαστικό σύλλογο, δεν θέλει την ένταξη του Συλλόγου μας στη δύναμή της. Εκείνο που λέμε είναι ότι ο διασπαστικός σύλλογος θα παραμείνει διασπαστικός. Η δύναμη είναι στο δικό μας μαζικότατο Σύλλογο. Την δύναμη αυτή οφείλουμε να την υπερασπιστούμε και, βέβαια, να την αυξήσουμε. Συσπειρωθείτε στο Σύλλογό μας. Αυτός και μόνον αυτός μπορεί να είναι και να παραμείνει ο εκφραστής και η δύναμή σας. Ως προς την Ομοσπονδία, θα επανέλθουμε, στο χρόνο που εμείς, όλοι, θα εκτιμήσουμε ότι πρέπει να γίνει.
  2. Συνάδελφοι, μην αφήσετε τα πράγματα στην τύχη τους. Η επιχείρηση τροποποιήσεων του συνδικαλιστικού νόμου δηλοποιεί το φόβο τους. Η υποβόσκουσα δυσφορία, διαμαρτυρία δεν θ’ αργήσει να καταστεί κραυγή. Την φοβούνται. Πίστεψε εργαζόμενε στη δύναμή σου, η οποία πολλαπλασιάζεται, όταν εκδηλώνεται μαζικά, όταν συντονίζεται από συνεπή συνδικαλιστική ηγεσία.

 

 

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ