ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22.4.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22.4.2021

Οφειλόμενη απάντηση στο Δ.Σ. της ΠΟΕ – ΠΦΥ 

σχετικά με το με αρ. πρωτ. 60/02.04.2021 έγγραφό της 

 

Παραλάβαμε την με αρ. πρωτ. 60/02.04.2021 απάντηση της διοίκησης της  ΠΟΕ – ΠΦΥ στο αίτημα ένταξης της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης στην Ομοσπονδία. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σ’ αυτήν ότι η αίτησή μας:

α. «δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις έγκυρης αίτησης εγγραφής πρωτοβάθμιου σωματείου στην Ομοσπονδία»

β. «δεν συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων – δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό»

Το Δ.Σ. του συλλόγου, που αναδείχθηκε στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2020, υλοποίησε την απόφαση της Γ.Σ., για την ένταξη του συλλόγου μας στην ΠΟΕ-ΠΦΥ. Συγκεκριμένα:

α. Απέστειλε ηλεκτρονικά την αίτηση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν παρελήφθη.

γ.  Απέστειλε την αίτηση και τα έγγραφα μέσω κούριερ. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν δέχτηκε την παραλαβή τους, επικαλούμενη λόγους πανδημίας (ενώ ταυτόχρονα έκανε περιοδείες με σκοπό διαγραφές μελών μας χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι δεν είμαστε μέλη της ΠΟΕ-ΠΦΥ).

δ.  Με συνδρομή  δικαστικού επιμελητή επιδόθηκε νόμιμα η αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα και συντάχθηκε  η με αρ. 4202Δ έκθεση επίδοσης. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας τα παρέλαβε στις 11.02.2021, μην μπορώντας να πράξει αλλιώς. Ωστόσο καμία αναφορά δεν γίνεται για τα έγγραφα που συνόδευαν την αίτηση ένταξής μας.

Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 4 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 4:  Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι οι Σύλλογοι των εργαζομένων στην Π.Φ.Υ. και στις Διοικήσεις αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την υποβολή αίτησης της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία θα συνοδεύεται:

α) από απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εγγραφή στην Ομοσπονδία, β) από την  υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. για τον αριθμό των μελών του σωματείου και τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών, καθώς και ονομαστική κατάσταση των μελών, γ) από την υπεύθυνη δήλωση για την σύνθεση του Δ.Σ. του σωματείου και την κατανομή των αξιωμάτων, δ) από το καταστατικό του σωματείου (συλλόγου), ε) από το αντίγραφο των τελευταίων αρχαιρεσιών επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο.

 Η αίτησή μας ήταν σύμφωνη με το καταστατικό μας και πλήρης ως προς το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Μαζί με την αίτηση ένταξης προσκομίσαμε και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: α) την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εγγραφή στην ομοσπονδία β) την υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. για τον αριθμό των μελών του σωματείου και τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών,  γ) την υπεύθυνη δήλωση για τη σύνθεση του Δ.Σ. του σωματείου και την κατανομή των αξιωμάτων δ) το καταστατικό του σωματείου ε) το αντίγραφο των τελευταίων αρχαιρεσιών επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο. Μόνο την ονομαστική κατάσταση των μελών μας δεν χορηγήσαμε, καθώς ο Ν. 1264/1982 δεν θέτει τέτοια προϋπόθεση, αλλά και επιπρόσθετα οι διατάξεις του Ν. 4624/2019 δεν μας επιτρέπουν να χορηγήσουμε ευαίσθητα στοιχεία προσωπικών δεδομένων των μελών μας.

Οι μάσκες πέσανε. Το Δ.Σ. της ΠΟΕ – ΠΦΥ αγνόησε παντελώς την απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου μας με συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων. Μην μπορώντας να απαντήσει στο εύλογο ερώτημα «γιατί να μην θέλει μια – οποιαδήποτε – Ομοσπονδία να εντάξει στη δύναμή της τον μεγαλύτερο σύλλογο, που αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο των εργαζομένων στις δομές υγείας της 1ης και 2ης ΥΠε», καταφεύγει σε συκοφαντίες και διαστρεβλώσεις, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Η στάση της επιβεβαιώνει πόσο υποκριτικά ήταν τα λόγια περί «ενότητας» και ταυτόχρονα έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 22 του καταστατικού της.

Πάγια θέση του συλλόγου μας είναι ότι απαιτούνται  συνδικαλιστικές οργανώσεις γερές, μαζικές, με ειλικρινή κριτική και αυτοκριτική, που δεν παγιδεύουν τα μέλη τους.  Αυτόν τον δρόμο έχουμε δεσμευτεί να βαδίσουμε και θα βαδίσουμε. Όσοι διαλέγουν τον άλλο δρόμο, αργά ή γρήγορα, θα καταδικαστούν από τους ίδιους τους εργαζομένους (όπως έγινε στο παρελθόν σε ανάλογη στάση της ΠΟΕ-ΠΦΥ). Ως Δ.Σ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, θα θέσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα το ζήτημα στο αρμόδιο όργανο του συλλόγου μας, στην Γενική του Συνέλευση, για να αποφασίσει ανάλογα.

 Παραμερίζουμε τα εμπόδια και πιο δυνατοί συνεχίζουμε

Με οργάνωση, αλληλεγγύη και ενότητα μπαίνουμε μπροστά

για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ