ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ης&2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(Σ.Ε.Π & Δ.Υ.Πε)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 – ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 104 33-ΤΗΛ: 210 8208841 – FAX210 8208844

email: ergazomenonsyllogos@gmail.com  – www.sepdype.gr Αρ. Πρ. 368/27/6/2018

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ  Κο ΑΝΔΡΕΑ  ΞΑΝΘΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κο ΒΑΡΔΑΡΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  

Θέμα: Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους εργαζόμενους των Το.Μ.Υ. επισκέπτες υγείας – νοσηλευτές.

 

Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των Νόμων 4461/2017 και 4486/2017 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Γ3α/Γ.Π.οικ.43718/08-06-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5α) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’), ΦΕΚ Β΄ 2120/2017). Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ το προσωπικό, άρα και οι νοσηλευτές των Το.Μ.Υ., εντάσσονται στις ρυθμίσεις περί ενιαίου μισθολογίου, οπότε δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Παρά ταύτα σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο της μη καταβολής του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους – νοσηλευτές.

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την καταβολή του επιδόματος στους εργαζομένους των Το.Μ.Υ. επισκέπτες υγείας – νοσηλευτές, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία της μη καταβολής του ανωτέρου επιδόματος.

 

Για το Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ                  ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ