Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Φυσικοθεραπευτηρίων 1ης & 2ης ΔΥΠΕ

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Φυσικοθεραπευτηρίων 1ης & 2ης ΔΥΠΕ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κικίλια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ: κα Ζωή Ράπτη

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Μάριο Θεμιστοκλέους

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  1ης   και 2ης ΥΠε

ΚΟΙΝ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ΗΣ  και 2ης ΥΠε

 

Θέμα: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Φυσικοθεραπευτηρίων 1ης & 2ης ΔΥΠΕ»

Στα σύγχρονα συστήματα υγείας η φυσικοθεραπεία (ως κοινωνικό αγαθό και σε καμία περίπτωση ως πολυτέλεια) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς παρεμβαίνει στα επίπεδα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης απέναντι σε οποιαδήποτε παθολογία προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, η φυσικοθεραπεία καλείται/αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό περιστατικών που διαφέρουν ως προς την αιτία, τη βαρύτητα, την ένταση και τη διάρκεια αποθεραπείας, και έχει στόχο την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό του γίγνεσθαι και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.  Στη διεθνή πρακτική, για μία σειρά συνηθισμένων παθολογιών, αλλά και για προβλήματα μη ειδικού μυοσκελετικού πόνου (οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο, περιαρθρίτιδα, απλές οστεοαρθρίτιδες, κ.ά.), η φυσικοθεραπεία αποτελεί την πρώτη κατά σειρά παρέμβαση που προτείνεται στους ασθενείς, ενώ θεωρείται και η κορυφαία παρέμβαση στις αναλύσεις κόστους – αποτελεσματικότητας.

Τα Φυσικοθεραπευτήρια των Κέντρων Υγείας εδώ και αρκετές δεκαετίες (ορισμένα λειτουργούν περισσότερα από 40 χρόνια) παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, είτε εντός των θεραπευτηρίων είτε κατ’ οίκον, σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων και ανασφάλιστων ασθενών. Η λειτουργία τους, σε βάθος χρόνου, έχει αξιολογηθεί ως επιτυχημένη. Κατά την περίοδο της πανδημίας παραμένουν αποδοτικά, χάρη στο φιλότιμο και την επαγγελματική ευσυνειδησία των φυσικοθεραπευτών που τα στελεχώνουν,  αν και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Συνοπτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

 • Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.
 • Παλαιότητα υφιστάμενου εξοπλισμού και πλημμελής έως ανύπαρκτη συντήρησή του.
 • Χρονοβόρες διαδικασίες αχρήστευσης και αντικατάστασης του μη επισκευάσιμου εξοπλισμού.
 • Μεγάλες ελλείψεις σε σύγχρονες τεχνολογίες.
 • Περιορισμένοι και δυσλειτουργικοί χώροι, με περαιτέρω συρρίκνωση τους λόγω και της πρόσφατης δημιουργίας εμβολιαστικών κέντρων σε κάποια Κ.Υ.
 • Ελλιπής φύλαξη των χώρων, ιδίως κατά την απογευματινή λειτουργία τους.
 • Συχνές μετακινήσεις φυσικοθεραπευτών από δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις φυσικοθεραπευτών σε Τμήμα Covid – 19 Νοσοκομείου από ένα και μόνο Φυσικοθεραπευτηρίου.
 • Μετεγκαταστάσεις Φυσικοθεραπευτηρίων χωρίς σχεδιασμό και οργάνωση, με φυσικοθεραπευτές στο ρόλο εργατών/μεταφορέων.
 • Επιβολή ποινών σε φυσικοθεραπευτές για θέματα εισόδου/εξόδου κατά τη μετάβασή τους σε κατ’ οίκον φυσικοθεραπείες.
 • Απουσία κανονισμού λειτουργίας με αποτέλεσμα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ανά Φυσικοθεραπευτήριο και ανά ΥΠΕ.
 • Απουσία πρόβλεψης για τοποθέτηση φυσικοθεραπευτή σε θέση προϊστάμενου Τμήματος.
 • Έλλειψη μόνιμης γραμματειακής υποστήριξης.
 • Δυσκολία των παραπεμπόντων ιατρών (κυρίως ορθοπεδικών και νοσοκομειακών) στην έκδοση παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας (ιδιαιτέρως για τα κατ’ οίκον).
 • Μη καταβολή εξόδων μετακίνησης (οδοιπορικά) για τις κατ’ οίκον θεραπείες.
 • Μη ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.
 • Μη καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος.
 • Εργασιακή εξουθένωση (burn out) των φυσικοθεραπευτών.

Η επίλυση των προ αναφερομένων προβλημάτων, πολλά εκ των οποίων χρονίζουν, κρίνεται – αυτή τη χρονική στιγμή – περισσότερο αναγκαία από ποτέ, καθώς η μακροχρόνια ύφεση, η μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος και οι γενικότερες συνέπειες της πανδημίας έχουν επιφέρει, και θα συνεχίσουν να προκαλούν και στο μέλλον, σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας – συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας – που παρέχονται από δημόσιους φορείς. Καθίσταται, επομένως, επιβεβλημένη η πλήρης αξιοποίηση, η ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, προκειμένου τα Φυσικοθεραπευτήρια των Κ.Υ. να γίνουν σύγχρονα, λειτουργικά, ανταγωνιστικά, αποτελεσματικά, αποδοτικά, παραγωγικά και γιατί όχι ελκυστικά.

Ως εκ τούτων, ζητάμε:

 • Άμεση πρόσληψη μονίμων φυσικοθεραπευτών.
 • Έλεγχο – από την τεχνική υπηρεσία των ΔΥΠΕ ή μέσω σύναψης σύμβασης με σχετικές ιδιωτικές εταιρείες – του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, εκτίμηση κόστους επισκευής και άμεση επισκευή όπου αυτό είναι εφικτό και οικονομικά συμφέρον ή διαδικασία αχρήστευσης.
 • Άμεση αντικατάσταση του ήδη αχρηστευμένου εξοπλισμού και αυτού που θα προκύψει μετά τον έλεγχο.
 • Προμήθεια σύγχρονων και εξελιγμένων συσκευών φυσικοθεραπείας (μαγνητικά πεδία), κρουστικός υπέρηχος, χωρητική και αντιστατική διαθερμία, λεμφικό μασάζ, μυϊκή βιοανατροφοδότηση, κρυοθεραπεία, παθητική κινητοποίηση κάτω άκρου, ηλεκτρονικός διάδρομος βαδίσεως, Laser σάρωσης, κ.ά.), αναλογικά με τις ανάγκες κάθε Φυσικοθεραπευτηρίου.
 • Φυσικοθεραπευτήρια με λειτουργικούς χώρους, βάσει των οριζόμενων από το Π.Δ. 29/87 «περί άδειας λειτουργίας Φυσικοθεραπευτηρίου».
 • Φύλαξη των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
 • Παύση των μετακινήσεων από δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Άμεση κάλυψη των αναγκών για φυσικοθεραπεία στα Τμήματα Covid-19 των Νοσοκομείων με προσλήψεις φυσικοθεραπευτών.
 • Επιστροφή των φυσικοθεραπευτών στις οργανικές τους θέσεις.
 • Απαλλαγή φυσικοθεραπευτών από αλλότρια καθήκοντα.
 • Οργάνωση και λειτουργία όλων των Φυσικοθεραπευτηρίων της 1ης & 2ης ΔΥΠΕ με κοινό και ενιαίο τρόπο και κατάρτιση σχετικού Κανονισμού.
 • Θεσμοθέτηση οργανικής θέσης Προϊσταμένου Φυσικοθεραπευτή στα Φυσικοθεραπευτήρια των Κ.Υ.
 • Μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη των Φυσικοθεραπευτηρίων.
 • Έγγραφη και ηλεκτρονική ενημέρωση του συνόλου των σχετικών ειδικοτήτων παραπεμπόντων ιατρών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Τοπικών Μονάδων Υγείας, Τοπικών Ιατρείων, καθώς και των συμβεβλημένων, αναφορικά με τις διαδικασίες έκδοσης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας (ιδιαιτέρως για τα κατ’ οίκον).
 • Άμεση επαναφορά της καταβολής εξόδων μετακίνησης (οδοιπορικά) για τις κατ’ οίκον φυσικοθεραπείες.
 • Ένταξη των Φυσικοθεραπευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 • Άμεση καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος στους φυσικοθεραπευτές.
 • Συμμετοχή των φυσικοθεραπευτών στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας και όχι να λαμβάνονται αποφάσεις που τους αφορούν, ερήμην τους.
 • Όχι στις τιμωρητικές μετακινήσεις φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκομεία.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ