ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aρ. Πρ.  1837                                                                                                Αθήνα, 4.2.2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Συνάδελφοι,

Μετά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίστηκε η ένταξή μας σε δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, την ΠΟΕ ΠΦΥ, όπως αναγράφεται στο καταστατικό του Συλλόγου μας «με ιδίους σκοπούς με τον σύλλογό μας».

Αφού συλλέχτηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το σκοπό αυτό, έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και έχουν εκλεγεί σύνεδροι για την Ομοσπονδία, προσπαθήσαμε δύο φορές να καταθέσουμε την αίτηση εγγραφής του Συλλόγου μας προς την Ομοσπονδία με τα σχετικά έγγραφα που αναγράφει το καταστατικό τους, και τις δύο φορές αποτύχαμε παρόλο που υπήρξε επικοινωνία με την γραμματεία ότι είναι ανοιχτά από τις 9:00 μέχρι τις 2:00, πήγαμε και η πόρτα ήταν κλειστή. Χτυπήσαμε το κουδούνι επίμονα, αλλά δεν κατέστη δυνατό το άνοιγμα της πόρτας. Επιχειρήσαμε δεύτερη φορά την επόμενη μέρα με courier και πάλι η ίδια αντιμετώπιση. Τελικά, αποστείλαμε την αίτηση ένταξης του Συλλόγου και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με fax.

Περιμένοντας την απάντηση από την συγκεκριμένη Ομοσπονδία, ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι υπερασπίζεται την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την ανεξαρτησία του, την οικονομική του αυτοτέλεια, την διαφύλαξη, προαγωγή των εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών συμφερόντων, ως και η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεων των εργαζομένων – μελών του  και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους, με σκοπό την εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.

Η δύναμή μας είναι η ενότητα και η μαζικότητα.

 

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ