ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Δ.Υ.                                                                          Τόπος  —–/——/2018

                                                                 Ο / H 

 

—————(—————)————————————————————————-του———————

 

Προς

Την Διοίκηση της 1Ης  /  2Ης ΥΠΕ

Διεύθυνση Οικονομικών

(Δια της Υπηρεσίας μου)

 

AITHΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Παρακαλώ όπως μου καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για το χρονικό διάστημα από 2013 -2018 έως και σήμερα,  με βάση τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 και Ν. 4354/2015 κρίνεται ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Επιφυλασσόμενος για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος.

Επειδή η παρούσα συνιστά άσκηση δικαιώματος μου και αποσκοπεί στη διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων μου.

Παρακαλώ για τις ενέργειες σας επί της παρούσης.

 

Ο ΑΙΤΩΝ  – ΑΝΑΦΕΡΩΝ

 

 

Για να εκτυπώσετε την αίτηση πατήστε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ