ΑΔΕΙΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ

ΑΔΕΙΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ

Για να διαβάσετε τον Ν. 4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” – Ρύθμιση θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων, πατήστε εδώ:  ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ

Για να δείτε τις άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πατήστε εδώ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΟΧ

Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο/οδηγό αναφορικά με άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (Επικουρικό προσωπικό) πατήστε εδώ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ