«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων 1ης & 2ης ΔΥΠΕ»

«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων 1ης & 2ης ΔΥΠΕ»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κικίλια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ:  κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ: κα Ζωή Ράπτη

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: κ. Μάριο Θεμιστοκλέους

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  1ης   και 2ης ΥΠε

ΚΟΙΝ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ΗΣ  και 2ης ΥΠε

 

Θέμα: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων 1ης & 2ης ΔΥΠΕ»

Σύμφωνα με την οδοντιατρική επιστήμη, η έλλειψη,  η απώλεια δοντιών  δηλαδή η απώλεια μέλους,  χαρακτηρίζεται ως αναπηρία, η οποία μαζί με τα ορθοδοντικά και ορθογναθικά προβλήματα όπως εντοπίζονται αρχικά στα παιδιά συνήθως, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία (π.χ. διαταραχές σίτισης, διαταραχές αναπνοής, αλλοίωση προσώπου και αναπνευστικών οδών, διαταραχές στην τυπική ψυχοσωματική ανάπτυξη) στην ψυχική υγεία αλλά και την κοινωνική υγεία των πασχόντων (αποφυγή συναναστροφών λόγω αισθήματος ντροπής, αδυναμία εύρεσης εργασίας, ηθική παρενόχληση λόγω της αναπηρίας κ.λπ.).

Στα Κέντρα Υγείας λειτουργούν οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία εκτελώντας τις γραπτές συνταγές και οδηγίες των ιατρών, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν οδοντοπροσθετικές – ορθοδοντικές αποκαταστάσεις (κινητές) με σκοπό την παροχή θεραπείας με ανακούφιση κυρίως σε ηλικιωμένους, παιδιά με χαμηλά οικονομικά κριτήρια, αλλά και σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Τα προβλήματα των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων των Κ.Υ. είναι σοβαρά και μεγάλα. Συνοπτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

Υπάρχουν βλάβες, ιατροτεχνολογικού (οδοντοτεχνικά, φυσικοθεραπευτήρια, ακτινολογικά, μικροβιολογικά κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν σε εκκρεμότητα για διαστήματα πέντε-έξι μηνών και περισσότερο. Βέβαια, μαζί με τις βλάβες σε εκκρεμότητα μηνών παραμένουν σημαντικές ανάγκες των συνανθρώπων μας με σημαντικά προβλήματα υγείας, αφού οι συνάδελφοί μας με χαλασμένα μηχανήματα και ελλείψεις, δεν έχουν την δυνατότητα να επιλύσουν ορθά, έγκυρα τις ανάγκες τους.

Εικόνα ντροπής για τις ΔΥΠΕ, το Υπουργείο και την χώρα μας, αν λάβουμε υπόψη ότι  πολλές από τις αναφερόμενες βλάβες θα επιλύονταν με λίγα χρήματα, με μία ορθολογική διαχείριση. Για παράδειγμα, το κόστος κάθε υπηρεσίας προμήθειας ή επισκευής βραστήρων, ηλεκτροδίων, μοτέρ, trimmer, καλωδίων κεφαλής απορροφητήρων κλπ συνήθως δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Πόσες υπογραφές; Πόσες αποφάσεις απαιτούνται για μια επισκευή των 50 ευρώ; Για ποιο λόγο δεν δίνεται η δυνατότητα στα Κέντρα Υγείας, για τέτοια ποσά, να χρησιμοποιούν την πάγια προκαταβολή, σε συνδυασμό με την έγκριση ως ασφαλιστική δικλίδα, της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΥΠε, η οποία έγκριση μπορεί να παρέχεται αμέσως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;

Για ποιο λόγο για αιτήματα μεγαλύτερης αξίας π.χ. 300 ευρώ που δεν καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, δεν παρέχεται στην Τεχνική Υπηρεσία η δυνατότητα να κινηθεί ταχύτατα μέσω προσφορών; Στις  προσφορές μπορούν να συνδράμουν τα εργαστήρια στα Κέντρα Υγείας (εφόσον τους ζητηθεί).

Εναλλακτικά, γιατί δεν συνάπτονται σταθερές συμβάσεις συντηρήσεις; Όπως έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες δραστηριότητες (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακτινολογικά εργαστήρια κλπ);  Για ποιο λόγο σωρεύονται για μήνες τα αιτήματα και οι προσφορές των βλαβών των εργαστηρίων, ενώ στην συνέχεια ενοποιούνται σε αιτήματα-προσκλήσεις, που απαιτούν πολύμηνες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που καταλήγουν σε άγονους και άκυρους διαγωνισμούς;

Ποια είναι η έννοια της τυχαίας μηχανικής βλάβης; Ποια είναι η έννοια του απρόοπτου συμβάντος; Δεν θεωρείται επείγον να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες των συνανθρώπων μας σε εύλογο χρονικό διάστημα;

Το Υπουργείο Υγείας και οι ΔΥΠΕ, γνωρίζουν και επιβραβεύουν τους ανωτέρω χειρισμούς; Το Υπουργείο Υγείας, η Διοίκηση των ΔΥΠΕ, έχουν ελέγξει εάν η στελέχωση, οι εγκαταστάσεις εργασίας, η υλικοτεχνική υποδομή των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών επαρκούν ώστε να επιτελούν το έργο τους;

Υπάρχει η ελάχιστη κοινή λογική στο να μην μεταβληθούν τα νέα οργανογράμματα των ΥΠΕ μετά την προσάρτηση της Π.Φ.Υ.; Δεν απαιτείται η σύσταση επιπλέον τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Φ.Υ.;

Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να λύσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες; Πότε θα λειτουργήσουν κανονικά τα εργαστήρια, προς όφελος των συνανθρώπων μας;

Κοινωνικά αλλά και οικονομικά αδύναμοι, ηλικιωμένοι και παιδιά, χρήζουν ανάγκης οδοντοτεχνικών εργασιών όπως οδοντοστοιχίες και ορθοδοντικά μηχανήματα. Θεωρείται πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν απομείνει λιγότεροι από 50 οδοντοτεχνίτες στα ειδικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασφαλισμένων, σε κάθε ΥΠε (1η και 2η). Ταυτόχρονα παρατηρείται ότι δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη σε αυτή την ειδικότητα από το 2006 με αποτέλεσμα οι δομές αυτές να αδυνατούν να προσφέρουν τις σημαντικές παροχές τους, στις πλέον αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Πρόδηλο λοιπόν, είναι πως οδηγούμαστε στην πλήρη απαξίωση και κατάργηση αυτής της υπηρεσίας σε βάρος των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών.

Ζητάμε:

Ø Άμεση πρόσληψη οδοντοτεχνιτών.

Ø Ανάπτυξη  των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στην 1η και 2η ΥΠε.

Ø Ανάπτυξη των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και στα Περιφερειακά Κέντρα Υγείας, π.χ.  Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο, όπου υπάρχει οδοντιατρική έδρα αλλά δεν υπάρχει οδοντοτεχνίτης, κ.α..

Ø Σύμβαση με εταιρία για συντήρηση των μηχανημάτων των ορθοδοντικών – οδοντοπροσθετικών εργαστηρίων.

Ø Άμεση αντικατάσταση βλαβών στα μηχανήματα των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.

Ø Προμήθεια σύγχρονων και εξελιγμένων μηχανημάτων και υλικών.

Ø Τοποθέτηση οδοντοτεχνίτη σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.

Ø Ένταξη των οδοντοτεχνιτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Ø Καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος.

Ø Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

Ø Άμεση πρόσληψη οδοντιάτρων – ορθοδοντικών  – παιδοδοντιάτρων.

Ø Ανάπτυξη παιδοδοντιατρικών  ιατρείων σε όλη την Αττική –  Ανάπτυξη γναθοχειρουργικών ιατρείων.

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, για την στελέχωση και την ομαλή λειτουργία  των εξειδικευμένων αυτών δομών, όπου απαιτείται με μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ